Екскурзије и излети

РазредРелацијаВреме
Први разред и ученици
одељења са
посебним
потребама
Г. Милановац –Враћевшница -Крагујевац – Г.
Милановац
Мај/Јун
Други разредГ. Милановац –Жича – Матарушка
бања- Врњачка
бања –
Г. Милановац
Мај/Јун
Трећи разред, СемедражГ. Милановац –
Бранковина –
Ваљево - Г.
Милановац
Мај/Јун
Четврти разред, ЛуњевицаГ. Милановац –
Београд - Г.
Милановац
Мај/Јун
Пети разредГ. Милановац –
Струганик- Тршић -Троноша-Бања
Ковиљача - Г.
Милановац
Април-Мај
Шести разредГ. Милановац –
Крушевац-Ниш -манастир Манасија
-Раваница–
Ресавска Пећина –
Лисине- Г.
Милановац
Мај/Јун
Два дана
Седми разредГ. Милановац –Феликс Ромулијана -
Неготин-Ђердап -Д.Милановац -Лепенски вир -Сребрно језеро -Горњи Милановац
Мај/Јун
Два дана
Осми разредГ. Милановац –
Идвор-Каштел
Ечка-Бечеј-Дворац
Дунђерски Ајфелова -
преводница -Суботица-Палић -Зобнатица-Нови
Сад-Петроварадин -С.Карловци -Крушедол-Г.
Милановац
Октобар/новембар
Или април мај
Три дана
Школа у природиЗлатибор (Први и
други разред)
Гучево (Трећи и
четврти разред)
У току школске
године
Излети са
пешачењем
У ближој околини
општине (релације дате
у оквиру школских
програма)
У току школске
године
Посета Пожаревцу-
„Етно игре“ у
ОШ“ Краљ
Александар I“
Прво полугодиште
Посета Књажевскосрпском театру,
Крагујевац
Април
Посета Дому
културе Чачак
Током школске
године
Сајам књига у
Београду
Октобар
Сајам науке у
Београду
Децембар
Излет у БеоградАприл, мај
Излет ученика 8
разреда Музеј
Николе Тесле –
Београд
Мај