Управа школе и стручни сарадници

Име и презимеРадно местоЗвање
1.Драгица РадишићДиректорпрофесор разредне наставе
2.Јована РадовићСекретар школе дипломирани правник
3.Маријана НиколићШеф рачуноводствадипломирани економиста
4.Виолета ВујичићБлагајникекономски техничар
5.Славица ЛикићПомоћник директора, 35%
Библиотекар
професор српског језика
6.Небојша СтанишићПомоћник директорапрофесор историје
7.Весна НедићПедагогдипломирани педагог
8.Ана Басарић ЛучићПсихологдипломирани психолог
9.Александра КрстовићЛогопеддипломирани логопед
10.Јасмина РадосављевићБиблиотекар, 30%професор српског језика