Историјат школe

Н А Ш А   Ш К О Л А „К Р А Љ   А Л Е К С А Н Д А Р  I“

Историја наше школе сеже у време пресељења седишта Начелства рудничког округа из Бруснице у Дивље поље, када се током 1853. године, поред реке Деспотовице основала варошица Деспотовица. У новонасталој варошици почели су се насељавати прве занатлије и трговци. Убрзо је кнез Милош помогао да се од камена тесанца озида лепа црква са торњем, а нешто касније подигнуте су пошта и болница. Брз пораст становника условио је и зидање нове зграде основне школе које су помогли и сељаци из 12 околних села. Школа у Брусници престаје са радом 1. августа 1857. премештајем њених учитеља Стевана Костића и Милоша Ружића у новоотворену школу у Деспотовици. Све до 1894. године Брусница ће бити у саставу горњомилановачке школске општине.

У новосаграђеној школског згради није имало места за девојачку школу, па школа за девојчице, те 1856. године није ни отворена. Тек ће 1858. године брусничка општина закупити приватну кућу Мијаила Вукомановића у којој се сместила девојачка школа.

У току Српско-турских ратова 1876-78, за девојчице је изграђена нова школска зграда, док је зграда основне мушке школе служила за болницу, па наставе није ни било. Ови ратови изазвали су прилично јак талас нових досељавања од Јавора, Сјенице и Нове Вароши. Ово досељавање трајало је све до почетка 20. века. У ово време Милановац постаје економски центар који привлачи и житеље из околних села и свих делова Србије.

С повећањем броја становника повећавао се и број ђака у основним школама. За деценију и по број становника се удвостручио. Од 1327 житеља, више од 50% било је писмено. Милановац је тада имао највећи проценат писмених у Србији.

Осамдесетих година 19. века новопостављени учитељи били су Василија Симић, Јулија Милићевић, Лепосава Нешковић и Панта Симић. Школски надзорник Ђуро Врбавац на крају школске 1886/7. године горњомилановачку школу је оценио одличном оценом. Тада је женску основну школу похађало 72 девојчице, а са мушком укупно је било 300 ђака од којих су две трећине долазили са села, а остали су били варошка деца. Од 1894. године брусничка општина извдојиће се из горњомилановачке школске општине.

Од 1895. године Брусничка школа је радила у горњомилановачкој школској згради. Школски одбор милановачке школе 1903. године одлучио је да прода своју половину зграде са плацем Брусничкој школи, а своје ђаке је сместио у новосаграђену зграду Грађанске школе, велику двоспратну грађевину, која је била намењена за гимназију. У времену од 1905. па до Првог светског рата школа је имала некада пети и шести разред.
Између два светска рата школа је добила, за тадашње време,  савремену грађевину која је пуштена у рад 1931. године. Главни донатор школске зграде био је краљ Александар I Карађорђевић, па је школа добила име по њему. Касније ће више пута мењати име: од 1945-1964. „Основна школа“, од 1964-69. „Прва основна школа“, од 1969. „Таковски партизански батаљон“, а од 2003. „Краљ Александар I“. Школска зграда реновирана је у периоду лета 2004. до 2009. Године средствима из републичког буџета и локалне самоуправе.У текућој школској години реновирана је зграда Брусничке школе, на исти начин.

Данас наша школа има око 900 ученика распоређених у 46 одељења. Настава се изводи у два објекта матичне школе у граду, у осмогодишњој школи у Брђанима, као и у издвојеним одељењима у Семедражи, Луњевици и Јабланици.

Image result for основна пкола кралј александар први горнји милановац