Помоћно особље

Редни
број
Име и презимеРадно место
1.Милијана Богдановићмајстор одржавања
2.Милан Марјановићмајстор одржавања
3.Снежана Гачановићсервирка
4.Милада Божовићсервирка
спремачица
5.Зорица Каровићсервирка
спремачица
6.Миломирка Тодоровићспремачица
7.Зорица Мијатовићспремачица
8.Драга Булатовићспремачица
9.Марта Никићспремачица
10.Мирјана Благојевићспремачица
11.Јасмина Марковићспремачица
12.Јелена Станишићспремачица