Јавне набавке

Позив за подношење понуда – ђачка кухиња 2023/2024

Конкурсна документација-набавка ђачке кухиње 2023/2024

Позив за подношење понуда – ђачка кухиња 2022/2023

Конкурсна документација-набавка ђачке кухиње 2022/2023.

Позив за подношење понуда – ђачка кухиња 2021/2022

Конкурсна документација-набавка ђачке кухиње 2021/2022.

Јавна набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација-набавка ђачке кухиње 2019/2020.

Позив за подношење понуда за набавку услуга-Извођење наставе у природи и ескурзије за 2019/2020.

Конкурсна документација-јавна набавка услуга -Извођење наставе у природи и ескурзије за 2019/2020.

Конкурсна документација – ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 2019/2020.

Позив за подношење понуда за набавку добара- Опрема за образовне потребе за школску 2019/2020.годину

Питања и одговори за јавне набавке

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна докумантација за јавну набавку добара-Опрема за образовне потребе 2019/2020.

Измена конкурсне документације за јавну набавку – Опрема за образовне потребе 2019/2020.

Питања и одговори-јавна набавка -Опрема за образовне потрбе 2019/2020.

Измена конкурсне докумантације за јавну набавку- Опреме за образовне потребе 2019/2020.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за јавну набавку услуга-Извођење наставе у природи 2019/2020.

Прва измена конкурсне документације за јавну набавку- Извођење наставе у природи 2019/2020.

Питања и одговори јавна набавка-Опрема за образовне потребе 1.1.3/2019.

Измена конкурсне документације за јавну набавку- Опрема за образовне птребе 2-редни број 1.1.3.

Питања и одговори јавна набавка-Опрема за образовне потребе 1.1.3/2019.-19.11.2019.

Измена конкурсне документације 3 за јавну набвку -Опрема за образовне потебе 1.1.3./2019.-19.11.2019.

Одлука о додели уговора-јавна набавка мале вредности-опрема за образовне потребе

Одлука о додели уговора јавна набавка мале вредности услуга извођења наставе у природи 2019/2020.

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности -набавка ђачке кухиње 2020/2021.

Решење о образовању комисије за јавну набавку мале вредности-набавка ђачке кухиње