Продужени боравак

Продужени боравак

У нашој школи је организован продужени боравак. Намењен је ученицима првог и другог разреда, а одвија се кроз учење, игру и дружење. Током учења уз стручну помоћ учитеља ученици раде домаће задатке, утврђују, понављају градиво и вежбају научено. Вршимо прилагођавање облика и метода рада да би учење било што успешније.
Кроз слободне активности деца имају прилику да се искажу кроз ликовно и музичко стваралаштво, да усвоје правила лепог понашања. Време за игру током слободног времена користе за одмор и опуштање након часова учења.
Циљ продуженог боравка је повећање обима и квалитета знања код деце, дружење, тимски рад, игра, али и подршка запосленим родитељима.